SHPT cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với hệ thống phần mềm phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Quản lý tổng thể bệnh viện

Hệ thống hỗ trợ kết nối với các thiết bị CLS hoàn thiện nhất hiện nay: các thiết bị CĐHA, và trên 100 chủng loại máy XN trên thị trường VN...

Chi tiết

QUẢN LÝ TỔNG THỂ PHÒNG KHÁM

Là mô hình quản lý tổng thể hoàn thiện: kế thừa thông tin tuyệt đối, quản lý tất cả các khâu, các bộ phận trong phòng khám...

Chi tiết

Phần mềm kế toán

Với mục tiêu tăng năng suất làm việc cho bộ phận kế toán, giảm tối đa nhân sự cho bộ phận kế toán và hạn chế sai sót...

Chi tiết

Nhân sự - Tiền Lương

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý...

Chi tiết

Đối tác

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

X-QUANG

ĐIỆN CHẨN ĐOÁN

SIÊU ÂM

Góc cảm nghĩ